`

Witajcie,

 

W końcu dostępna jest aplikacja mobilna Sportozoid na telefony komórkowe z systemem Windows Phone 7 Mango.

                

 

 Aplikacja Sportozoid WP7

 

Zapraszam do pobierania i przesyłania komentarzy. Jest to pierwsza wersja aplikacji współpracująca z portalem i planowany jest jej dalszy rozwój.

 

Poniżej przedstawiam krótki opis funkcji

 

Po uruchomieniu aplikacji  zobaczymy ekran startowy:

 

Ikona statusu użytkownika i siły sygnału GPS

 

Ikona ta prezentuje aktualny status użytkownika przy pomocy koloru tła:

 

 1. kolor zielony tła -  użytkownik anonimowy lub użytkownik zalogowany poprawnie
 2. kolor niebieski tła - brak łączności
 3. kolor czerwony tła - niepoprawny login lub hasło

 

Obraz startowy

 W środkowej części ekranu znaczącą część zajmuje mapa, na której przy uruchomionej lokalizacji wyświetlana jest aktualna pozycja użytkownika.

 

 W górnej części ekranu wyświetlane jest okienko kontrolne w której przedstawione są m.in:

 

 1. ikona statusu użytkownika i siły sygnału GPS
 2. ikona wybranego typu aktywności
 3. ikona pokazująca status transmisji danych
 4. aktualny dystans
 5. aktualny pomiar

 

 W dolnej części okna znajdują się przyciski rozpoczęcia trasy oraz przycisk przejścia do konfiguracji.

 

 

Na poniższym obrazku widać przypadek gdy podano niepoprawny login lub hasło:

 

Niepoprawny login lu hasło

 

Ikona ta prezentujr również siłę sygnału GPS:

Brak łączności z GPS
Inicjalizacja GPS
Brak danych GPS
Dane GPS dostępne
 

 

 

Poniżej przykładowy obrazek pokazujący ikonę w sytuacji pełnego odbioru danych z GPS:

 

Pełny GPS

 

Ikona wybranego typu aktywności

 

Ikona ta prezentuje aktualnie wybrany typ aktywności użytkownika.

Spacer
Bieg
Rower
Samochód
 

 

Ikona statusu transmisji danych

 

W przypadku gdy ikona ta jest aktywna oznacz to, iż są dane do przetransmitowania.

 

 

Aktualny pomiar

 

Po kliknięciu w obszar z napisem aktualnego pomiaru np: Śr. 5. prędkość" wybieramy aktualnie prezentowany pomiar. Do wyboru mamy:

 

 1. średnią prędkość z ostatnich 5 pomiarów (pomiary są co 10 m)  - czyli jest to średnia prędkośc z ostatnich 50m
 2. średnią pręskość (na poziomie całego pomiaru)
 3. prędkość
 4. średnie tempo z ostatnich 5 pomiarów (j.w.)
 5. średnie tempo (j.w.)
 6. czas

 

Po kliknięciu na głównym ekranie przycisku "Ustawienia" przechodzimy do ekranu ustawień:

 

Obraz startowy

 Na ekranie możemy wybrać wersję językową, zalogować się, założyć login w serwisie (gdy jeszcze nie posiadamy loginu).

 

 

 

Na kolejnym ekranie ustawień mamy prezentowane "Statystyki":

 

Statystyki

 Prezentowana jest tu ilość tras zsynchronizowanych oraz pozostałych do synchronizacji (synchronizacja następuje automatycznie po uruchomieniu aplikacji jeśli dostępne jest połączenie danych).

 

 

 

Na kolejnym ekranie możemy zarządzać usługą lokalizacji:

 

Lokalizacja

 

 

 

 

Po kliknięciu na głównym ekranie przycisku w "Start" przechodzimy do ekranu wyboru aktywności:

 

Wybór typu aktywności

 Na ekranie możemy wybrać typ aktywności, ustawić czy nasza aktywność ma być dostępna publicznie czy prywatna, podać krótki opis treningu.

 

 

 

Oczywiście po udanym treningu możecie sprawdzić na portalu jak wyglądała Wasza aktywność i przejrzeć historyczne Statystyki

 

Zapraszam do korzystania Cool !

 

Tags: ,

Categories: Sportozoid | WP7

Please login to add comments

Administration

Language  

(UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb

Posts

Subscriptions

Feed FeedBurner
FeedSubscribe
Categories:

Add to Google

Links

Statistics

Number of kilometers passed
012209
015184
008862
007563